Have a question?
Message sent Close

Virtuelni EDU centar

Period realizacije nastave na daljinu je još jednom potvrdio važnost zajedništva i kolektivnog pedagoškog djelovanja, često opisivanog kao timski rad. Izazov je bio digitalizirati sadržaj, pronaći vježbe, igre, prilagoditi sve virtuelnom okruženju, nedostatak kontakta među učenicima uslovljavalo je i promjenu metoda, tehnika, alata da se provede određena nastavna jedinica, ostvare ishodi učenja. 

Tokom mjeseca aprila 2020. godine, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” Tuzla je provelo anketu među prosvjetnim radnicima/ama na području TK. Cilj ankete je bio da se dobije povratna infromacija o stanju potrebe za podrškom u procesu pripreme i realizacije nastave na daljinu i nastavnog procesa u klasičnim uslovima.

Iskazana je snažna potreba za postojanje baze materijala i praksi koju bi prosvjetni/e radnici/e imali/e priliku koristiti kao inspiraciju i konkretne materijale u pripremi i realizaciji nastavnog procesa, bilo da se radi o nastavi na daljinu ili klasičnoj nastavi.

Uvažavajući snažno iskazanu potrebu Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” je, 29. maja 2020. god., organizovalo webinar na temu: “Baza materijala i nastavnih praksi”. Učešće tokom webinara su uzeli/e prosvjetni/e radinici/e iz BiH, Makedonije i Crne Gore. Kao rezultat webinara, dobivena je lista prijedloga aktivnosti i strategija u kreiranju virtuelne baze praksi.

Detaljnom analizom prijedloga, vodeći se principima otvorenog obrazovanja i vrijednostima partnerske saradnje, zajedništva, kreativnosti, kao i uzajamnog podržavanja i uvažavanja, kao rješenje kreiran je “Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja”.

Više informacija o Virtuelnom edukacijskom centru formalnog i neformalnog obrazovanja kao i programima i kursevima koje nudimo pročitajte sljedećim odabirom: