Have a question?
Message sent Close

Grupna pristupnica

Hvala Vam što te odlučili da postanete dio MIOS mreže otvorenih škola u zajednici!

MIOS Tuzla je članska organizacija prosvjetnih radnika i radnica svih nivoa obrazovnog sistema oko tema koje su bitne za odgoj i obrazovanje Bosne i Hercegovine i regiona. Stoga, u našim nastojanjima da doprinesemo kvalitetu odgoja i obrazovanja, promovišemo članstvo kao način kolektivne saradnje i doprinosa procesima unapređenja.  

Molimo Vas da popunite sva prazna polja sa odgovarajućim podacima, kako bismo izvršili aktivaciju Vašeg članstva i na Vašu registrovanu e-mail adresu dostavili Vaše pristupne podatke.