Have a question?
Message sent Close

Dugogodišnji rad i prikupljeno iskustvo u izgradnji otvorenih škola u zajednici 2017. godine smo pretočili u osnivanje Međunarodnog interaktivnog otvorenog centra (MIOC) Tuzla.

Analizirajući trendove i koncepte koji se zagovaraju u obrazovanju u budućnosti, zatim potrebe tržišta, legislativa i strategija razvoja obrazovanja, te oslanjajući se na ono što je potrebno korisniku usluga, osnovano je društveno odgovorno preduzeće spremno da doprinosi u razvoju pojedinca i/ili organizacija u Bosni i Hercegovini i drugim državama.

Međunarodni interaktivni otvoreni centar ima uporište u konceptu cjeloživotnog učenja i potrebi koja je korisnike/ce i inicirala za uspostavljanje kontakta s nama.U MIOC-u iskustva učenja i saradnje  gradimo u sigurnom i inspirativnom okruženju za rad, inovacije, zabavu, kreativnost, saradnju, umrežavanje i usavršavanje.

Mogućnosti za učenje, zabavu i povezivanje u MIOC-u imaju samo donju dobnu granicu koja počinje od 4. godine starosti. Sa izuzetnom senzibilnošću i brigom kreiramo programe koji pružaju razvoj socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i radno-akcionih kompetencija. Želimo da se povežemo sa Vama i živimo zajedno dobre promjene u ličnom ili profesionalnom životu.

Više informacija o Međunarodnom interaktivnom otvorenom centru možete pronaći na web stranici Centar MIOC.

MIOS trening centar

Adresa:

Ulica Aleja Alije Izetbegovića 10, I sprat (Jupiter zgrada), 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Email:

muios@bih.net.ba

Lokacija