Have a question?
Message sent Close

Regionalna nagrada za Servisno-Učenje je zajednički poduhvat partnerskih organizacija iz Centralne i istočne Evrope i Latinoameričkog centra za Servisno-Učenje (CLAYSS) kako bi se omogućila vidljivost rada škola i nevladinih organizacija koji razvijaju projekte podučavanja i učenja unutar svoje zajednice.

Nagrada je priznanje za trud koji prosvjetni radnici/e i škole ulažu u stvaranje prilika iskustvenog učenja, snažne veze sa zajednicom i promoviranje građanske uključenosti učenika/ca.

Znamo da kvalitet obrazovanja ne podrazumijeva samo prenošenje akademskog sadržaja, već zahtijeva demokratsko uključivanje učenika, fokusirajući se na poboljšanje učenja i kvaliteta života zajednice. 

NAGRADA IMA ZA CILJ:

  • Prikupljanje i sistematizaciju praksi Servisnog-Učenja koje omogućuju učenicima/cama da prošire horizonte učenja i da se posvete oblikovanju svoje zajednice zajedno sa drugim društvenim akterima.     
  • Odavanje priznanja školama koje ostvaruju višu integraciju ishoda učenja učenika/ca u školi sa aktivnostima servisa koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života njihovih zajednica.
  • Pružanje vidljivosti prosvjetnim radnicima/ama koji/e su se posvetili/e primjeni prakse Servisnog-Učenja  usmjerene na poboljšanje kvaliteta obrazovanja i inkluzije, što može voditi do društvenog preobražaja, i za učenike/ce čija je obrazovna putanja orijentirana prema aktivnom građanstvu.
  • Promoviranje i širenje kulture zasnovane na ravnopravnom učešću, servisu i građanskom angažovanju.
  • Ponuditi povratnu informaciju o podnesenim i ocijenjenim iskustvima Servisnog-Učenja, uključujući tehničku podršku, bibliografske prijedloge i materijal za obuku.      

Prepoznajemo da mnoštvo prosvjetnih radnika/ca obavlja izvrstan rad sa učenicima/ama unutar svoje zajednice. Ako ste Vi jedan/na od njih, želimo upoznati Vašu praksu i obezbijediti Vam veću vidljivost!

Želimo da se pridružite zajednici nastavnika/ca i škola u Centralnoj i istočnoj Evropi koje rade na ovakav način i razmjenjuju ideje, prakse i uticaje da učimo jedni od drugih i da obogatimo svoju praksu. Vjerujemo da će ovo pokazati kako se društvena transformacija i građanski aktivizam može provesti kroz obrazovanje i iz našeg regiona!

Regionalna nagrada za Servisno-Učenje je mjesto za dijeljenje Vaše strasti.

Prijavte se za Resgionalnu nagradu servisnog učenja 2022

Sva iskustva Servisnog-Učenja se podnose isključivo putem Prijavnog obrasca za Regionalnu nagradu za Servisno-Učenje. Za više informacija idite na stranicu prijave.

Prijava